Kontynuacja remontu brukowanych ulic Starego Miasta - ułożenie równego bruku przyjaznego dla pieszych, rowerzystów i wózków

projekt rejonowy: Stare Miasto

Z bruku w centrum korzystamy wszyscy: rowerzyści, piesi, rodzice z wózkami, osoby niepełnosprawne czy starsze. Wszyscy wiemy, że krzywa i dziurawa kostka brukowa jest nie tylko niewygodna, ale także niebezpieczna.

Możemy to zmienić! Nasz projekt zakłada wyrównywanie bruku na ulicach w centrum miasta na wzór ulicy Woźnej, Wodnej, Kramarskiej oraz Ślusarskiej. Sprawmy, by przemieszczanie się po centrum było przyjemne!

Projekt jest kontynuacją naszego zwycięskiego pomysłu z lat 2018-2019. W pierwszej kolejności chcielibyśmy, aby wyremontowane zostały ulice Kozia, Św. Marcin, Kościuszki i Szkolna.