Stworzenie wygodnego i bezpiecznego dojazdu na rowerze do Wartostrady poprzez dostosowanie ul. Starołęckiej do jazdy rowerem i zakończenie wymiany nawierzchni na ul. Hetmańskiej

projekt rejonowy: Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki

Dojazd rowerem ze Starołęki w kierunku Wartostrady i Rataj jest mało bezpieczny i komfortowy. Dlatego potrzebne są inwestycje na ul. Starołęckiej i ul. Hetmańskiej.

Na ul. Hetmańskiej (południowa strona) zakłada się wymianę nawierzchnię i obniżenie krawężników na odcinku od mostu Przemysła I do ronda Starołęka.

Z kolei na ul. Starołęckiej (zachodnia strona) w ramach projektu pojawiłaby się nowa asfaltowa nawierzchnia oraz byłaby wprowadzona nowa organizacja ruchu umożliwiająca poruszania się rowerem od ronda Starołęka w kierunku pętli Stomil.

Wszystkie opisane odcinki są częścią Programu Rowerowego Miasta Poznania.


Aktualna edycja | PBO 2023 | PBO 2022 | PBO 2021 | PBO 2020 | PBO 2019 | PBO 2018 | Kontakt

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań 2017-2023

Rowerowy Poznań