Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych i rowerzystów w tunelach i na rampach PST wzdłuż trasy rowerowej w ciągu ulic Mieszka I i Szeligowskiego

projekt rejonowy: Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w tunelach PST, w najtrudniejszych i najbardziej kolizyjnych miejscach na trasie pieszo-rowerowej wzdłuż Mieszka I.

W ramach projektu przewidziany jest remont węzłów PST: poprawa widoczności, wymiana nawierzchni w tunelach, odsunięcie drogi dla rowerów od ścian, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w tunelach. Zmiana nawierzchni dotyczyć będzie również ramp zjazdowych z trasy Mieszka I oraz z okolicznych ulic, z dowiązaniem do nich.


Aktualna edycja | PBO 2023 | PBO 2022 | PBO 2021 | PBO 2020 | PBO 2019 | PBO 2018 | Kontakt

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań 2017-2023

Rowerowy Poznań