Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych i rowerzystów w tunelach i na rampach PST wzdłuż trasy rowerowej w ciągu ulic Mieszka I i Szeligowskiego

projekt rejonowy: Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo

Trasa rowerowa wzdłuż ulic Szeligowskiego i Mieszka I pełni funkcję kręgosłupa dla północnych osiedli Poznania i dopóki nie powstaną nowe, równoległe drogi dla rowerów, pilnie trzeba zadbać o tę istniejącą.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w tunelach PST, w najgorszych, najbardziej kolizyjnych miejscach. Przewidziany jest remont węzłów PST: poprawa widoczności, wymiana nawierzchni w tunelach, odsunięcie drogi dla rowerów od ścian, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w tunelach. Ponadto poprawa nawierzchni dotyczyć będzie również ramp zjazdowych z trasy rowerowej wzdłuż PST oraz z okolicznych ulic, z dowiązaniem do nich.

W 2019 i 2020 roku udało się zrealizować I i II etap inwestycji na odcinku między Opieńskiego a Lechicką dzięki środkom z PBO 2019 i 2020. Kontynuacja remontu w 2021 roku będzie możliwa pod warunkiem wygranej w PBO 2021.Jak głosować?

Zagłosuj teraz!

Aktualna edycja | PBO 2020 | PBO 2019 | PBO 2018 | Kontakt

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań 2017-2020

Rowerowy Poznań