Budowa brakującego odcinka Rowerowej Trasy Kórnickiej od strony dawnej pętli tramwajowej

projekt rejonowy: Chartowo, Rataje, Żegrze
Wizualizacja projektu

Rowerowa Trasa Kórnicka (wzdłuż trasy tramwajowej) dotyczy odcinka zaczynający się na wysokości styku ulic Inflancka-Piaśnicka w kierunku dawnej pętli tramwajowej Osiedle Lecha.

W ramach przebudowy tramwajowej Trasy Kórnickiej opracowano projekt budowy drogi dla rowerów na odcinku od ul. Jana Pawła II do styku ulic Inflancka-Piaśnicka. A zatem poza zakresem inwestycji pozostaje odcinek na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" do przystanku tramwajowego "Os. Lecha", gdzie dalej ponownie zaczyna się droga dla rowerów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Tysiąclecia" na terenie użytku ekologicznego przewiduje się istnienie ciągu pieszo-rowerowego, który może mieć nawierzchnię bitumiczną lub można też wybudować nową drogę dla rowerów. W związku z tym zakres inwestycji polega na wymianie zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz w obrębie przystanków tramwajowych separację ruchu pieszego i rowerowego.Jak głosować?

Zagłosuj teraz!

Aktualna edycja | PBO 2019 | PBO 2018 | Kontakt

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań 2017-2019

Rowerowy Poznań