Kontynuacja remontu brukowanych ulic Starego Miasta - ułożenie równego bruku przyjaznego dla pieszych, rowerzystów i wózków

projekt rejonowy: Stare Miasto

Z bruku w centrum korzystamy wszyscy: rowerzyści, piesi, rodzice z wózkami, osoby niepełnosprawne czy starsze. Wszyscy wiemy, że krzywa i dziurawa kostka brukowa jest nie tylko niewygodna, ale także niebezpieczna.

Możemy to zmienić! Nasz projekt zakłada wyrównywanie bruku na ulicach w centrum miasta na wzór ulicy Woźnej, Wodnej, Kramarskiej oraz Ślusarskiej. Sprawmy, by przemieszczanie się po centrum było przyjemne!

Projekt jest kontynuacją naszego zwycięskiego pomysłu z poprzednich edycji PBO. W pierwszej kolejności chcielibyśmy, aby wyremontowane zostały ulice Kozia, Św. Marcin (al. Marcinkowskieo - pl. Wiosny Ludów), Kościuszki (okolice Collegium Altum), Szkolna i fragment Kramarskiej.


Aktualna edycja | PBO 2023 | PBO 2022 | PBO 2021 | PBO 2020 | PBO 2019 | PBO 2018 | Kontakt

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań 2017-2023

Rowerowy Poznań