Rowerostrada wzdłuż ul. Warszawskiej - stworzenie przyjaznych warunków dojazdu rowerem do Nowego ZOO, ścieżki w koronach drzew oraz w kierunku Antoninka

projekt rejonowy: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie

Projekt ma na celu modernizację ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Warszawskiej oraz wytyczenie brakujących odcinków. Jest to jedna z głównych tras Programu Rowerowego Miasta Poznania.

Rowerostrada wzdłuż ul. Warszawskiej ma znaczenie rekreacyjne (dojazd do ZOO, ścieżki w koronach drzew) i dla codziennych dojazdów mieszkańców do pracy czy szkoły od strony Antoninka w kierunku Śródki.